Stomatologia

Sanacja jamy ustnej (czyszczenie zębów) z ich fluoryzacją.

Ekstrakcja (usuwanie) przetrwałych zębów mlecznych (częste zaburzenie u ras miniaturowych np.  u Yorkshire Terrier).

Ekstrakcja zębów jedno i wielokorzeniowych.

Biopsja i pobieranie wycinków ze zmian w jamie ustnej.